Bun venit in Comuna Biertan

ANUNT VANZARE IMOBILE COMUNA BIERTAN

25 septembrie 2023

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna  Biertan, sat Biertan str.1 Decembrie 1918,nr.19, județul Sibiu, cod poștal 557045, telefon 0269/868359, interior 104, fax 0269/806676, e-mail: primariabiertan@yahoo.com, cod fiscal 4240944.

2.Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

– casă în suprafaţă de 103 mp ,construcţie anexă având suprafaţa construită de 10 mp şi teren în suprafaţă de 166 mp,situate în Comuna Biertan ,sat Biertan,strada Nicolae Bălcescu,nr.15,judeţul Sibiu,înscris în CF nr.102392,nr.topografic 1059/15,aparţinând domeniului privat al Comunei Biertan,conform HCL Biertan nr.27 din 28.03.2023 şi temeiului legal :O.U.G. nr.57/03.07.2019.

-casă în suprafaţă de 225 mp şi teren în suprafaţă de 388 mp,situate în comuna Biertan ,sat Biertan,strada Nicolae Bălcescu,nr.17,judeţul Sibiu,înscris în CF nr.102399,nr.topografic 1059/14,aparţinând domeniului privat al Comunei Biertan,conform HCL Biertan nr.28 din 28.03.2023 şi temeiului legal :O.U.G. nr.57/03.07.2019.

-casă în suprafaţă de 421 mp  şi teren în suprafaţă de 2050 mp,situate în comuna Biertan ,sat Richis,nr.145,judeţul Sibiu,înscris în CF nr.101376,nr.topografic 101376,101376-C1,aparţinând domeniului privat al Comunei Biertan,conform HCL Biertan nr.78 din 15.09.2023 şi temeiului legal :O.U.G. nr.57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

– la cerere, de la sediul instituției

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Compartimentul Taxe şi Impozite din cadrul Comunei Biertan,sat Biertan,str.1 Decembrie 1918,nr.19,judeţul Sibiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,unde este cazul,potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :200 lei/exemplar,se achită cu numerar la casieria instituţiei.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 03.10.2023,ora 10.00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.10.2023,ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Biertan, sat Biertan,str.1 Decembrie 1918,nr.19, județul Sibiu – registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

16.10.2023, ora 10.00 ,sediul  Comunei Biertan, sat Biertan,str.1 Decembrie 1918, nr.19, județul Sibiu, sala de ședințe.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, Str. Ocnei, nr. 33, cod poștal 550188, jud. Sibiu județul Sibiu, Telefon: +40-269-217104

Fax:+40-269-217702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro.

 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 19.09.2023

Last modified: 25 septembrie 2023

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close