Bun venit in Comuna Biertan

Comisii

Comisii de specialitate pe domenii de activitate:

A.Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţie mediului şi turism, amenajarea teritoriului-urbanism

Componenţă :

     1. Florea Ioan –  preşedinte

     2. Moldovan Alin-Ovidiu – secretar

     3.  Andrei Nicolae – membru

     4. Iordan Nicolae – membru

     5. Stoica Eugen – membru

B. Comisia pentru activităţi sociale-culturale, culte, învătământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport

 Componenţa :

 1. Negrea Florina-Nicolette– preşedinte               

2.  Lasca Ioan- secretar

3. Moga Adrian – membru

4. Curcean Claudiu – membru

5.  Bozoșan Remus – membru

C. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină

 Componenţa :

1.Antone Marian-Gheorghe – preşedinte

2. Jiga Ioan- secretar

3. Matei Emil– membru

Comments are closed.